Villa Rosa ligger på Rong i Øygarden, ca 35 min. kjøring fra Bergen sentrum. Villa Rosa er et helsesenter som drives etter holistiske grunntanker. Det vil si idéen om at mennesket ikke bare betsår av det fysiske, men i tillegg også har en emosjonell,en mental og ikke minst en spirituell kropp. 

For at et menneske skal være friskt, må alle disse fire kroppene være i balanse, det vi gjerne beskriver som å ha en sunn sjel i en sunn kropp.
 
Senteret blir drevet av tannlege/healer Bjørg Neverdal, som har både tannlegepraksis og healerpraksis i senteret.

I tannlege-praksisen blir det lagt stor vekt på å benytte materialer og metoder som ivaretar en god helse.  Bjørg sluttet å bruke amalgam allerede i 1988.
 
Ved utboring av amalgam blir det konsekvent benyttet spesialavsug slik at både pasient, tannlegeassistent og tannlege unngår innånding av kvikksølvdamp og pussestøv.