Villa Rosa ligger på Rong i Øygarden, ca 35 min. kjøring fra Bergen sentrum.  Villa Rosa er et helsesenter som drives etter holistiske grunntanker. Det vil si idéen om at mennesket ikke bare består av det fysiske, men i tillegg også har en emosjonell, en mental og ikke minst en spirituell kropp.

 

For at et menneske skal være friskt, må alle disse fire kroppene våre i balanse, det vi gjerne beskriver som å ha en sunn sjel i en sunn kropp.

 

Senteret blir drevet av tannlege/healer Bjørg Neverdal, som har både tannlegepraksis og healerpraksis i senteret.  I tannlege-praksisen blir det lagt stor vekt på å benytte materialer og metoder som ivaretar en god helse.  Bjørg sluttet å bruke amalgam allerede i 1988.

 

Ved utboring av amalgam blir det konsekvent benyttet spesialavsug slik at både pasient, tannlegeassistent og tannlege unngår innånding av kvikksølvdamp og pussestøv. 

 

I loftsetasjen på senteret finnes lokaler som benyttes til kursvirksomhet, foredrag, utstillinger og små salgsmesser. Tanken bak er at det som skjer på Villa Rosa skal være av allmenn interesse/nytte og stimulere enhver til å ta ansvar for eget liv og egen helse.

Villa Rosa ligger på Rong i Øygarden, ca 35 min. kjøring fra Bergen sentrum.  Villa Rosa er et helsesenter som drives etter holistiske grunntanker. Det vil si idéen om at mennesket ikke bare består av det fysiske, men i tillegg også har en emosjonell, en mental og ikke minst en spirituell kropp.

 

For at et menneske skal være friskt, må alle disse fire kroppene våre i balanse, det vi gjerne beskriver som å ha en sunn sjel i en sunn kropp.

 

Senteret blir drevet av tannlege/healer Bjørg Neverdal, som har både tannlegepraksis og healerpraksis i senteret.  I tannlege-praksisen blir det lagt stor vekt på å benytte materialer og metoder som ivaretar en god helse.  Bjørg sluttet å bruke amalgam allerede i 1988.

 

Ved utboring av amalgam blir det konsekvent benyttet spesialavsug slik at både pasient, tannlegeassistent og tannlege unngår innånding av kvikksølvdamp og pussestøv. 

 

I loftsetasjen på senteret finnes lokaler som benyttes til kursvirksomhet, foredrag, utstillinger og små salgsmesser. Tanken bak er at det som skjer på Villa Rosa skal være av allmenn interesse/nytte og stimulere enhver til å ta ansvar for eget liv og egen helse.