Velkommen


Villa Rosa ligger på Rong i Øygarden, ca 35 min.kjøring fra Bergen sentrum.  Villa Rosa er et helsesenter som drives etter holistiske grunntanker. Det vil si idéen om at mennesket ikke bare består av det fysiske, men i tillegg også har en emosjonell,en mental og ikke minst en spirituell kropp.


For at et menneske skal være friskt, må alle disse fire kroppene være i balanse, det vi gjerne beskriver som å ha en sunn sjel i en sunn kropp.
 
Senteret blir drevet av tannlege/healer Bjørg Neverdal, som har både tannlegepraksis og healerpraksis i senteret.  I tannlege-praksisen blir det lagt stor vekt på å benytte materialer og metoder som ivaretar en god helse.  Bjørg sluttet å bruke amalgam allerede i 1988.
 
Ved utboring av amalgam blir det konsekvent benyttet spesialavsug slik at både pasient, tannlegeassistent og tannlege unngår innånding av kvikksølvdamp og pussestøv. 
 

I loftsetasjen på senteret finnes  lokaler som benyttes til kursvirksomhet, foredrag, utstillinger og små salgsmesser. Tanken bak er at det som skjer på Villa Rosa skal være av allmenn interesse/nytte og stimulere enhver til å ta ansvar for eget liv og egen helse.

          GRATIS BOK !


NB!. Ønsker du et gratis eksemplar av 

Napoleon Hill sin berømte bok
Think and Grow Rich ?  

Mange, mange mennesker har allerede skapt
sine gode liv med velstand på alle plan utifra
de spirituelle prinsippene i denne geniale boken.
Jeg har allerede reservert et eksemplar til deg på
www.FreeTGRbook.com/BetterandbetterDet anerkjendte mediet Kenny Corris var i 2011,
2012 og nå også i 2013 flere steder på Vestlandet, 
deriblant  på Sotra! 
Han kommer garantert tilbake til Norge, så ta
gjerne kontakt om du er interessert i personlig
reading, healing, samtale eller rensing av hus.


Ian sin fiskesuppe

Ian Kinsey sin berømmelige fiskesuppe !


Temakveldene om EFT, Emotional Freedom
Technique, med Torill Waagen har vært meget vellykket. 
Vi kommer tilbake med nye planer i 2013

Gillian og Melinda

I  2011 hadde vi Temakveld i Yoga, Meditasjon og
faget Helsecoaching, på Villa Rosa, med gründerne
Gillian Godtfredsen og Melinda Merunada fra
The Paradigm Academy, som vi samarbeider mye med.

Bjørg underviser også selv jevnlig i healing ved 
The Paradigm Academy sine lokaliteter på Bygdøy og 
på Hadeland. 


En nydelig rose fra husets hage sommeren 2010

Se gjerne også siden vår på Facebook;
Villa Rosa