Healing betyr å gjøre hel.  I praksis går healing ut på at healeren overfører livskraft eller energi via hendene sine til klienten.  Det er egentlig klienten selv som trekker til seg healingenergien - og energien vil gå dit det er størst behov for den.  Healeren er altså kun et medium, en formidler av energien - og er nøytral når det gjelder hvordan energien skal virke. Det eneste som trengs av healeren er at han/hun er villig til å være kanal for energien, og samtidig ønsker at energien skal gå til klienten sitt «høyeste beste». Følgelig er det ikke alle som blir friske.  Det ligger kanskje i «Den Store Planen» at tiden er inne for at klienten skal avslutte livet sitt her på jorden. 

 

Healing kan likevel være til stor hjelp - og formidle en dyp indre ro hos vedkommende, slik at det blir lettere å gi slipp og gå over til «Den andre siden».

 

Hos langt de fleste virker imidlertid healing til å bedre livet her på jorden.  Energien vil åpne lukkede energibaner både i den fysiske kroppen, den emosjonelle, den mentale og den spirituelle kroppen.  De fleste sykdommer starter først enten på følelses- eller tanke-nivå - eller ved at man ikke følger inspirasjonen sin - og over tid vil de ubehagelige følelsene eller tankene eller det at man forblir uinspirert – «sette seg» fysisk. Healingenergien vil i slike tilfeller gå direkte til årsaken og løse opp slik at klienten kan klare å gi slipp på følelser og tanker som ligger til grunn og dermed få inspirasjonen tilbake.  Om klienten ønsker det, kan healeren gjerne være samtalepartner slik at han/hun også får lettet hjertet sitt.  Men dette er ingen betingelse for at healingen skal virke. Healingenergien er en intelligent energi som går rett til årsaken for plagene og løser opp spenninger der. Healing er hjelp til selvhjelp.  Det er egentlig personen selv som helbreder seg selv, ved hjelp av litt ekstra påfyll av energi.

 

Om man er heldig kan det være nok med en healing-seanse for å bli kvitt i alle fall akutte problemer.  Men som regel er det slik at plager som det har tatt kroppen årevis å manifestere også vil ta noen healing-seanser over tid å bli kvitt.  Det er faktisk heller ikke alle som klarer å gi slipp på sykdommen selv om de får muligheten til det.  Mennesker som har vært syke over lang tid vil i enkelte tilfeller identifisere seg med sykdommen og innrette sitt sosiale liv rundt sykdommen. En får f.eks. mer oppmerksomhet som syk - og det er mer krevende å være frisk. Dette er noe hver enkelt kan tenke over - og klarer en da å ta sjansen, kan healingenergien få slippe til og gjøre jobben slik at en kvikner til.


En trenger slett ikke å være syk for å kunne ha utbytte av healing. Regelmessige healingseanser vil kunne forebygge at spenninger setter seg og forebygge utvikling av sykdom.  Healingen vil kunne formidle en indre ro og livsglede og dermed øke livskvaliteten til den enkelte.