Jeg, Bjørg, ble utdannet som tannlege i Bergen i 1976 og fikk samme år stilling som den første distriktstannlegen i Øygarden kommune.  I 1986 startet jeg opp privat tannlegepraksis i huset mitt, Villa Rosa, og har siden drevet denne.  Bakgrunnen for dette  var det stadig voksende behovet for tannbehandling av voksne i kommunen.  Men for meg personlig var det et sterkt ønske om ? kunne  bestemme selv hvilke materialer jeg skulle arbeide med.  Allerede i 1988, eller så snart som det var alternative materialer på markedet, sluttet jeg å bruke amalgam som tannfyllingsmateriale. Jeg fikk en stadig sterkere indre følelse av at amalgam ikke var bra og hadde ikke samvittighet til å bruke det i munnen på mennesker.  
 
Først i juli 2003 fulgte helse- og sosialdepartementet etter ved å unnlate lenger å nevne amalgam på listen over anbefalte tannfyllings-materialer.  Pr. 2006 var holdningen hos myndighetene litt tydeligere - bruken av amalgam ble ønsket redusert og etterhvert opphørt.  Argumentet som vi har hørt mest er risikoen for helseskader hos tannhelse-personellet, særlig tannlegesekretærene som følge av eksponering  av kvikksølvdampen i amalgam.  Og det har faktisk også stått et par artikler i Tannlege Tidende i senere år der det fastslåes at amalgam nok kan være medvirkende til nerverelaterte sykdommer så som MS, Alzheimers, Bechterews, Parkinson, Fibromyalgi etc.  Med virkning fra 1.1.2008 fastsatte Miljødepartementet omsider et forbud av kvikksølv i produkter i Norge, med enkelte unntak.  Endelig fra og med 2011 vil det være totalforbud mot bruken av amalgam her i landet.
 
Jeg  er selvsagt særdeles glad for at jeg fulgte min indre stemme for over 20 år siden og siden da har brukt alternative fyllingsmaterialer istedenfor amalgam. Ved all amalgamsanering (fjerning av gamle amalgamfyllinger fra tennene) bruker jeg et spesial-avsug for å fange opp kvikksølvdamp som kan frigie fra amalgamet under boring.  Det er mange pasienter som i ettertid har kommet med tilbakemeldinger om at helsen har blitt bedre når amalgamet er ute av munnen.  Både ulike immunforsvars-sykdommer, f.eks. blærebetennelser og svært ofte hodepine vil gjerne avta eller forsvinne helt  etter endt amalgamsanering.

Aktuelle linker:  www.tenneroghelse.no