Øygarden er en øykommune i Hordaland fylke, ca. 35 min. med bil fra Bergen. Den ligger ut mot Nordsjøen og omgis ellers av fjorder. Mot nord ligger Fedje, mot øst Radøy og Askøy. Øygardsvegen starter på Ågotnes i Fjell kommune og går til Hellesøy, helt nord i Øygarden. Kommunen ble opprettet i 1964 av gamle Hjelme kommune og deler av Herdla herad.

Omkring 450 øyer, holmer og skjær gj?r at kommunen bærer navnet sitt med rette.  De største og bebodde øyene er, fra sør til nord: Toftøy, Rongøy, Blomøy, O?y, Alvøy og Hellesøy.  På en av disse øyene, Oøy (også kalt One) ligger Kollsnes og bygdene Oen og Breivik.  De eldste funnene etter mennesker i Norge har blitt i gjort i Øygarden, nærmere bestemt Blomvåg og det sies at der har vårt bosetning i mer enn 8000 år.

Nye Øygarden kommune
Stortinget har vedteke at det skal gjennomførast ei kommunereform. Formålet med reforma er å byggja kommunar som skal vera i stand til å handtera velferdsoppgåvene i framtida på ein best mogleg måte. Sund, Fjell og Øygarden har sidan februar 2016 arbeidd med å leggja til rette for å byggja ein ny kommunen i regionen. På nettsida kommunereform.no finn du meir informasjon om dette. Kommunestyra i dei tre kommunane vedtok den 21. juni 2017 at namnet på den nye kommunen skal vera Øygarden kommune.
Den nye kommunen skal vera på plass januar 2020.
11.12.2017

I dag har vært en fantastisk fin dag, med vakkert vinterlandskap og ordentlig julestemning ! Tenker på hvor heldige Anne og jeg er som kan ha en slik utsikt på jobben. Mot slutten av dagen hadde jeg mest lyst til å snu tannlegestolen så kunden også kunne ha fått betraktet de utrolige fargene som utspilte seg på himmelen.